Odredite poreski najefikasniji način da vodite svoj posao!

Propusti u usaglašavanju poslovne strategije i poreskog planiranja mogu dovesti do propuštenih prilika za ostvarivanje ušteda odnosno nepotrebnih materijalno značajnih poreskih troškova i rizika.

KOMPLETNE KNJIGOVODSTVENE USLUGE!

Optimizacija poreskog opterećenja prilikom osnivanja preduzeća, planiranja raznih transakcija, statusnih promena (spajanja, pripajanja, prodaja udela, akcija i sl)
  • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  • Poresko planiranje kompletnog poslovanja
  • Poresko planiranje transakcija sa inostranstvom
  • Sastavljanje ili pružanje pomoći u sastavljanju poreskog bilansa i drugih pratećih obrazaca u skladu sa zahtevima lokalnih poreskih propisa
  • Praćenje usaglašenosti preduzeća sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije
  • Pružanje saveta iz oblasti transfernih cena, mogućnostima za korišćenje poreskih olakšica
  • Revizija i kontrola internih pravila knjigovodstva i poreskih procedura
  • Sastavljanje prigovora na zapisnike i žalbi na rešenja poreskih organa u Vaše ime
  • Dijagnostičko ispitivanje preduzeća sa poreskog aspekta za potrebe potencijalnih investitora i potrebe postizanja maksimalnog učinka (poreski due diligence)
  • Hitna telefonska/e-mail podrška za sva poreska pitanja

O NAMA

Agencija za pružanje knjigovodstvenih usluga "INEKS-M" osnovana je 22. juna 2009. godine. Osnivač Agencije je Milan Jeremić, inače direktor privrednog društva "MINEKS" DOO koje je sa preko 20 godina postojanja najstarije preuzeće koje se bavi pružanjem knjigovodstvenih usluga na teritoriji Kolubarskog okruga.

Naša misija je da pružimo klijentima vrhunsku uslugu, da kroz stalno usavršavanje, praćenje domaćih i međunarodnih propisa, klijentima obezbedimo sve neophodne informacije vezane za finansije, knjigovodstvo i poreze kako bi mogli da donose optimalne poslovne odluke.

TRANSFERNE CENE

Transakcije između povezanih strana kako domaćih tako i multinacionalnih korporacija sve više postaju predmet pažnje Poreske uprave. U tom smislu, kompanije se još uvek bore sa izazovima u obezbeđivanju odgovarajuće prateće dokumentacije o transfernim cenama, o proceni poreskih rizika koji nastaju iz transakcija sa povezanim licima kao i adekvatnom predstavljanju svoje pozicije, pred poreskim organima – obrazloženjem razloga svojih međukompanijskih transakcija i opravdanjem za korišćenjem transfernih cena.

KLIJENTI

Naši klijenti su privredna društva najrazličitijeg polja delovanja – javna preduzeća, uvoznici, izvoznici, proizvodna preduzeća, trgovine na veliko i malo, turističke agencije, menjačnice, organizatori igara na sreću.

Reference:

KONTAKT

Agencija INEKS-M Hajduk Veljkova 28/I 14000 Valjevo
ineks.m@gmail.com,
mineksva@open.telekom.rs
Centrala: 014/244-777
Osnivač: 014/247-470, 247-471
Fax: 014/247-471
Top