PORESKO SAVETOVANJE

Odredite poreski najefikasniji način da vodite svoj posao! Propusti u usaglašavanju poslovne strategije i poreskog planiranja mogu dovesti do propuštenih prilika za ostvarivanje ušteda odnosno nepotrebnih materijalno značajnih poreskih troškova i rizika.

Naše usluge:

 1. Optimizacija poreskog opterećenja prilikom osnivanja preduzeća, planiranja raznih transakcija, statusnih promena (spajanja, pripajanja, prodaja udela, akcija i sl)
 2. Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
 3. Poresko planiranje kompletnog poslovanja
 4. Poresko planiranje transakcija sa inostranstvom
 5. Sastavljanje ili pružanje pomoći u sastavljanju poreskog bilansa i drugih pratećih obrazaca u skladu sa zahtevima
 6. lokalnih poreskih propisa
 7. Praćenje usaglašenosti preduzeća sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije
 8. Pružanje saveta iz oblasti transfernih cena, mogućnostima za korišćenje poreskih olakšica
 9. Revizija i kontrola internih pravila knjigovodstva I poreskih procedura
 10. Sastavljanje prigovora na zapisnike i žalbi na rešenja poreskih organa u vaše ime
 11. Dijagnostičko ispitivanje preduzeća sa poreskog aspekta za potrebe potencijalnih investitora i potrebe postizanja maksimalnog učinka (poreski due diligence)
 12. Hitna telefonska/e-mail podrška za sva poreska pitanja

KONTAKT

Agencija INEKS-M Hajduk Veljkova 28/I 14000 Valjevo
ineks.m@gmail.com,
mineksva@open.telekom.rs
Centrala: 014/244-777
Osnivač: 014/247-470, 247-471
Fax: 014/247-471
Top